KENT VE ÇEVRE

Belediyelere Çevre Mühendisi Çalıştırma Mecburiyeti Getirildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, belediye norm kadrolarında çevre mühendisi çalıştırma mecburiyeti getirdi.

Yıllardır Aynı, Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tarifelerine Erteleme Geldi

Atıksu altyapı tesisleri ile evsel katı atık bertaraf tesislerinin kurulması, bakımı, onarımı, işletilmesi, kapatılması ve izlenmesi, bu tesislerle ilgili olarak verilen tüm hizmetleri karşılayabilecek tam maliyet esaslı tarife belirleme, abonelik, sözleşme, teknik alt yapı eksiklikleri ile kendi aralarında maliyet ve bölüşüm hesabı yapmayanlar da dahil olmak üzere, uyum sağlayamamış olan atıksu altyapı yönetimleri ve evsel katı atık idarelerinin uyum süresi bir kez daha ertelendi.

İmar Planlama İlkelerine Erişilebilirlik Esasları Eklendi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinde değişiklikler yaptı. Değişiklik, 13 Mart 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayınlandı.

Kentsel Tasarım Projelerinin Usul ve Esaslarında Değişiklik Yapıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinde değişiklikler yaptı. Değişiklik, 13 Mart 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayınlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 'Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik'te Değişiklikler Yaptı

20 Kasım 2021 Tarihli ve 31665 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"e göre bazı önemli değişiklikler yapıldı.

Marmara Denizi ve Adalar 'Özel Çevre Koruma Bölgesi' İlan Edildi

Marmara Denizi ve Adalar, Cumhurbaşkanı Kararıyla "Özel Çevre Koruma Bölgesi" olarak ilan edildi.