KENT VE ÇEVRE

Kentsiz Kentleşme

Mülkiye Başmüfettişi Dr. Oral Karakaya tarafından alınan farkındalık yaratan ve kentleşmeyi demografik olarak ele alan yazı, önemli noktalara işaret ediyor.

Adana'da Çevreyi Kirleten Geri Dönüşüm Tesislerine Rekor Ceza

Adana'da 133 atık geri kazanımı tesisine yapılan denetimde, Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi olmadan çalıştığı tespit edilen 26 işletmeye, faaliyetten men kararı ile toplam 7 milyon 20 bin lira para cezası verildi.

Bakan Kurum: Kanal İstanbul Projesi İçin İmar Planları Onaylandı Ve Askıya Çıktı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, İstanbul'un değerine değer katacak Kanal İstanbul Projesi için imar planlarının onaylandığını ve askıya çıkartıldığını söyledi.

Bakan Kurum: 2023 Stratejik Hedefimiz Belediye Nüfusunun Yüzde 100'üne Atık Su Arıtma Hizmeti Vermek

Kurum, “Sağlıklı ve güvenilir içme suyu temini, atık su yönetimi için belediyelerimize, içme suyu depo ve iletim hatları, içme suyu şebekeleri, arıtma tesisi projelendirme ve uygulamalarında teknik ve mali destek veriyoruz.” ifadesini kullandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Yat Tekne ve Gemilere 'Pis Su Takip Sistemi' Takılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, “Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”nde değişikliğe gidecek, yeni uygulamaya göre, yat, tekne ve gemilere “Pis Su Takip Sistemi” takılacak.

Kentleşme ve Plânlama İrade İster!

“Bir şehir plânını tatbik edebilecek kadar kuvvetli bir idareniz var mıdır?