KENT VE ÇEVRE

Sürekli Atıksu İzleme Sistemleri Tebliği Yayınlandı

Sürekli atıksu izleme sistemlerinin özelliklerinin belirlenmesi; kurulması, işletilmesi ile ilgili uyulması gereken usul ve esasları düzenlenmesini sağlayan “Sürekli Atıksu İzleme Sistemleri Tebliği” yayınlandı.

Yeni Bir Sigorta; Çevre Kirliliği Sigortası

Türkiye'de Çevre Kirliliği Sigortaları çok yeni bir ürün olmakla birlikte, firmaların bu konudaki sorumlulukları yasal mevzuat ile çok önceden tanımlanmıştır.

Kentsel Dönüşüm Kanunu'na İptal

Anayasa Mahkemesi, Kentsel Dönüşüm Kanunu uyarınca tesis edilen idari işlemlere karşı açılacak davalarda yürütmenin durdurulmasına karar verilemeyeceğine ilişkin düzenlemeyi Anayasa’ya aykırı buldu ve iptal etti.

Kentsel Dönüşümde 'Bütünsel Yaklaşım'

Ekonominin lokomotifi konumunda olan konut sektörü, başta imalat sektörü olmak üzere birçok sektörle doğrudan bağlantı halindedir.

Sürdürülebilir Tarım İçin Su Kaynakları Korunmalı

TZOB Genel Başkanı Bayraktar, Dünya Sulak Alanlar Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, sürdürülebilir tarım için sulak alanlarının korunması gerektiğini söyledi.