6284 Sayılı Kanun Kapsamında Teknik Yöntemlerle Takip Sistemlerinin Kullanılmasına Dair Yönetmelik

  • Mevzuat Tarihi04.09.2021
  • KurumAile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

Bu Yönetmelik; 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun hükümlerine göre verilen tedbir kararlarının teknik araç ve yöntemlerle takibine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup, Kanun kapsamında düzenlenen teknik araç ve yöntemlerle takip uygulamasına ilişkin görev, yetki ve sorumluluğu bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığının konu ile ilgili iş ve işlemlerini kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun


Yorumlar