Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik

  • Mevzuat Tarihi31.01.2018
  • KurumAdalet Bakanlığı

Bu Yönetmelik; araçların satış, devir ve tescil hizmetlerinin yapılmasına ilişkin usul ve esaslar ile bu işlemler dolayısıyla alınacak ücretleri belirlemek amacıyla hazırlanmış olup, Karayolları Trafik Kanununun 131 inci maddesi hükümleri saklı kalmak üzere araçların satış, devir ve tescil hizmetlerine dair iş ve işlemler ile bu hususlarda yetkili ve görevli birimler hakkındaki usul, esas, şekil ve şartlara ait hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Karayolları Trafik Kanunu


Yorumlar