Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (2014/68/AB)

  • Mevzuat Tarihi03.03.2018
  • KurumBilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Bu Yönetmelik; izin verilebilen maksimum PS basıncı 0,5 bar’dan daha büyük olan basınçlı ekipmanların ve donanımların gereken temel sağlık ve güvenlik gereklerini, bu ürünlerle ilgili piyasaya arz koşulları ile piyasa gözetimi ve denetimi esaslarını belirlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; maksimum izin verilebilen PS basıncı 0,5 bar’dan daha büyük olan basınçlı ekipmanların ve donanımların tasarımı, imalatı ve uygunluk değerlendirme işlemlerini kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun


Yorumlar