Beşeri Tıbbi Ürünler İmalathaneleri Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi21.10.2017
  • KurumTürkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

Bu Yönetmelik; klinik araştırma ürünleri de dâhil olmak üzere, beşeri tıbbi ürünlerin ve bunların etkin maddelerinin, İyi İmalat Uygulamalarına ve ilgili ulusal ve uluslararası kabul görmüş standartlara uygun olarak imal edilmesine ve bu çerçevede kalite güvence sisteminin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; klinik araştırma ürünleri de dâhil olmak üzere, beşeri tıbbi ürünlerin ve bunların etkin maddelerinin imalathanelerini, ithal ürünleri ve bu ürünlere dair tüm işlemleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu


Yorumlar