Bitki Koruma Ürünlerinin Onayına Esas Denemeleri Yapacaklar Hakkında Yönetmelik

  • 33198
  • 20.03.2024
  • Tarım ve Orman Bakanlığı

Açıklama

Bu Yönetmelik, bitki ve bitkisel ürünler ile mantarların yetiştirildikleri ve muhafaza edildikleri ortamlarda zararlı organizmalara karşı kullanılacak ticari formdaki bitki koruma ürünlerinin onayına esas biyolojik etkinlik, kalıntı, yan etki, başlangıç toksisitesi, direnç, toksikoloji ve ekotoksikoloji denemelerini yapacak olan tüzel kişi veya kuruluşların yetkilendirilmesi ve çalışma usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla yürürlüğe konulmuş olup; bitki koruma ürünlerinin onayına esas denemeleri yapmak isteyen tüzel kişi ve kuruluşların yetkilendirilmesinin şartlarını, çalışma usul ve esaslarına, görev ve sorumluluklarına, denemelerde görevlendirilecek kişilerin niteliklerine, deneme yetkisinin verilmesine, kontrolüne ve iptaline ilişkin hükümleri kapsar.

Önemli Uyarı

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri uyarınca bu yazının izinsiz iktibas edilmesi, sosyal medya veya iletişim grupları yoluyla ya da başka herhangi bir şekilde yayılması ve çoğaltılması yasaktır.
İçerikler hakkında kişisel notlar alabilirsiniz. Aldığınız notları yalnızca siz görebilirsiniz.