Elektronik Tebligat Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi06.12.2018
  • KurumAdalet Bakanlığı

Bu Yönetmelik; elektronik ortamda yapılacak tebligata ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca tebligat çıkarmaya yetkili makam ve merciler tarafından Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT) vasıtasıyla yapılacak elektronik tebligata ilişkin hususları kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Tebligat Kanunu


Yorumlar