Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Hakkında Kanun

  • Mevzuat Tarihi03.05.2012
  • KurumTBMM

3/5/2012 tarih ve 6303 sayılı bu Kanun; Eskişehir’i 2013 yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak hazırlamak, bu amaçla 2013 yılında yapılacak etkinlikleri planlamak ve yönetmek, kamu ve sivil kurum ve kuruluşların yapacakları çalışmalarda koordinasyonu sağlamak üzere, bu Kanunda yer alan düzenlemeler dışında özel hukuk hükümlerine tabi, tüzel kişiliği haiz ve merkezi Eskişehir’de olan Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı (Ajans) kurulmasında usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


Yorumlar