Esnaf ve Sanatkârlar Sicili Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi14.12.2018
  • KurumTarım ve Orman Bakanlığı

Bu Yönetmelik; esnaf ve sanatkârlar sicili kayıtlarının tam ve doğru tutulması ile esnaf ve sanatkâr sicil müdürlüklerinin çalışma, denetim ve gözetimine yönelik usul ve esasları belirlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; müdürlüklerin kurulmasına ve işleyişine, sicil kayıt ve defterlerinin elektronik ortamda tutulmasına, tescil işlemlerinin yerine getirilmesine, müdürlüklerin kararlarına karşı itiraz yollarına, müdürlük personeline ilişkin usul ve esaslar ile sicile ilişkin diğer hususları kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu


Yorumlar