Geçici Teminatın Hangi Durumda İade Edileceği

  • Mevzuat Tarihi04.04.2019
  • KurumKamu İhale Kurumu

İdare teklif edilen miktarın %3 ‘den az olmamak şartıyla geçici teminat alır. İstekliler tarafından bu orandan fazla da yatırılabilir. Fakat başvuru sahibinin ihale tarihi itibari ile kesinleşmiş vergi borcu bulunduğuna dair yapılan tespit uyarınca geçici teminatının gelir kaydedilmesi gerekmekle birlikte, bunun tamamının gelir kaydedilmesinin yerinde olmadığına ilişkin karardır.

Yetkisiz Erişim!


Bu içeriği görüntüleme yetkiniz bulunmamaktadır. Sitemizde yer alan içeriklerin tamamına sınırsız erişim ile ilgili bilgi almak ve sınırsız erişim hakkına sahip bir üyelik paketine geçiş yapmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Ara: +90 (312) 473 84 23

mts@mevzuattakip.com.tr


İlgili Kanun:

Kamu İhale Kanunu


Yorumlar