Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezleri Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi10.01.2020
  • KurumSağlık Bakanlığı

Bu Yönetmelik; genetik hastalıkların tanısının belirlenmesi ve genetik danışmanlık verilmesi amacıyla, genetik hastalıklar değerlendirme merkezlerinin ruhsatlandırılması, açılması, çalışması ve denetlenmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Devlet ve vakıf üniversiteleri, kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişilerine ve gerçek kişilere ait genetik hastalıklar değerlendirme merkezlerini kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu


Yorumlar