Havaalanlarında Bekleyen Hava Araçlarının Terkini, Hurdaya Ayrılması, Tasfiye ve Ödeme İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (SHY HURDA)

  • Mevzuat Tarihi24.07.2019
  • KurumSivil Havacılık Genel Müdürlüğü

Bu Yönetmelik, havaalanlarında altı aydan fazla süreyle bekleyen ve sahipleri tarafından alınmayan hava araçlarının maliklerine ve/veya işleticilerine yapılacak bildirim, ilan, hava araçlarının sicilden terkini, hurdaya ayrılması, tasfiyesi ve ödeme işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacı ile yayımlanmış olup; 14/10/1983 tarihli ve 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununun ek 1 inci maddesinde belirtilen hava araçlarını kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Türk Sivil Havacılık Kanunu


Yorumlar