İçme ve Kullanma Suyu Temini ve Dağıtım Sistemleri Hakkında Yönetmelik

  • Mevzuat Tarihi12.10.2017
  • KurumÇevre ve Şehircilik Bakanlığı

Bu Yönetmelik; içmesuyu temini ve dağıtım sistemlerinin planlanması, tasarımı, projelendirilmesi, yapımı ve işletilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; içmesuyu iletim hatları, servis boruları, su depoları ve diğer üniteleri, bina haricindeki su dağıtım sistemleri ve elemanları için genel şartları, ürün standartları için genel şartları, montaj, saha testleri ve işletmeye alma şartlarını kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname


Yorumlar