İhaleye Katılan İsteklinin Sunmuş Olduğu Belgelerin Standartlara Uygunluğu

  • Mevzuat Tarihi24.06.2020
  • KurumKamu İhale Kurumu

Bu Karar; Teknik Şartname’ye verilen cevaplarda ilgili kataloglara atıf yapıldığı ve model bilgisi verilmediği, ayrıca sunulan katalog veya broşürlerin birden fazla modellerden oluştuğu ve araç gereçlerin teknik kriterleri ile ekipmanlarına ilişkin hangi modellerinin teklif edildiğinin anlaşılmadığından itirazın Kamu İhale Kurulu tarafından reddine ilişkin kararıdır.

Yetkisiz Erişim!


Bu içeriği görüntüleme yetkiniz bulunmamaktadır. Sitemizde yer alan içeriklerin tamamına sınırsız erişim ile ilgili bilgi almak ve sınırsız erişim hakkına sahip bir üyelik paketine geçiş yapmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Ara: +90 (312) 473 84 23

mts@mevzuattakip.com.tr


İlgili Kanun:

Kamu İhale Kanunu


Yorumlar