Kamu Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi20.09.2019
  • KurumSağlık Bakanlığı

Bu Yönetmelik; kamu sağlık tesislerinin dengeli dağılımı, hizmetin kaliteli ve verimli sunulması için sağlık tesisleri ile bünyesindeki merkez, ünite ve birimlerin ruhsatlandırılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları, Devlet üniversiteleri, belediyeler, organize sanayi bölgeleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşları bünyesindeki sağlık tesisleri ile Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki sağlık teşkillerini kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu


Yorumlar