BKK

  • Sıralama

Bölge Kalkınma İdarelerinde Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar

Ekli “Bölge Kalkınma İdarelerinde Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın yürürlüğe konulması; Kalkınma Bakanlığının 23/5/2013 tarihli ve 2614 sayılı yazısı üzerine, 3/6/2011 tarihli ve 642 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci ma...

Programcı ve Çözümleyici unvanlarının THS'a alınması hakkında Karar

Programcı ve çözümleyici unvanlarının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının Teknik Hizmetler Sınıfı başlıklı II numaralı bendi kapsamına alınması; Maliye ve Milli Eğitim Bakanlıkları ile Devlet Personel Başkanlığı...

Çevre ve Şehircilik Bakanlığında Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Uygulamalarında Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esaslar

Ekli “Çevre ve Şehircilik Bakanlığında Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Uygulamalarında Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esaslar”ın yürürlüğe konulması; adı geçen Bakanlığın 23/10/2012 tarihli ve 16666 sayılı yazısı üzerine, 16/...

Merkezde Günlük Çalışma Saatlerinin Tesbitine İlişkin Karar

Bu karar; 6/12/1982 tarihli ve 8/5752 sayılı Kararnamenin eki “Merkezde Günlük Çalışma Saatlerinin Tesbitine İlişkin Karar”da değişiklik yapılmasına dair ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2/8/2012 tarihli ve 1...

Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Karar

“Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Karar'ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının30/12/2011 tarihli ve 20270 sayılı yazısı üzerine, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesinegöre, Bakanlar Kurulu’nca 3/1/2012 tarihinde...

Ekonomi Bakanlığında Çalıştırılacak Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Hakkında Hizmet Sözleşmesi Esasları

Ekli “Ekonomi Bakanlığında Çalıştırılacak Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Hakkında Hizmet Sözleşmesi Esasları”nın yürürlüğe konulması; adı geçen Bakanlığın 27/12/2011 tarihli ve 63580 sayılı yazısı üzerine, 637 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bünyesinde Düzenlenen Hizmet İçi Eğitim, Kurs ve Seminer Faaliyetlerinde Ücretle Okutulacak Ders Saatlerinin Sayısı, Ders Görevi Alacakların Nitelikleri ve Diğer Hususların Tespitine İlişkin Esaslar

Ekli “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bünyesinde Düzenlenen Hizmet İçi Eğitim, Kurs ve Seminer Faaliyetlerinde Ücretle Okutulacak Ders Saatlerinin Sayısı, Ders Görevi Alacakların Nitelikleri ve Diğer Hususların Tespitine İlişkin Esaslar”ın yürür...

Folklor araştırmacısı, kütüphaneci, arşivci, kitap patologu ve sosyolog unvanlarının THS'na alınması

Bu karar; folklor araştırmacısı, kütüphaneci, arşivci, kitap patologu ve sosyolog unvanlarının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının Teknik Hizmetler Sınıfı başlıklı II numaralı bendi kapsamına alınması; Maliye ve...

Arkeoloji ve Sanat Tarihi, Sanat Tarihi,Arkeoloji, Antropoloji, Etnoloji, Hititoloji, Sümeroloji ve Klasik Filoloji bölümlerinden mezun olanların 657 sayılı Kanunun 36/A-4 kapsamına alınması

Bu karar; üniversitelerin bazı bölüm ve/veya anabilim dallarından mezun olanların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin Ortak Hükümler bölümünün (A/4) numaralı bendi kapsamına alınmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Mal...

Üniversitelerin bazı bölüm ve/veya anabilim dallarından mezun olanların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin Ortak Hükümler bölümünün (A/4) numaralı bendi kapsamına alınmasına ilişkin Karar

Üniversitelerin bazı bölüm ve/veya anabilim dallarından mezun olanların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin Ortak Hükümler bölümünün (A/4) numaralı bendi kapsamına alınmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye ve Mil...