Disiplin ve Soruşturma

  • Sıralama

Disiplin Cezası Açısından Bir Yılda 20 Günlük Sürenin Anlamı

Bu görüş, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125/E-d maddesindeki; "Özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek," hükmünde yer alan "bir yılda" ibaresinin nasıl anlaşılması gerektiğine ilişkindir.

Görevden Uzaklaştırılan Memurun Bu Süre İçinde Unvanının Değiştirilmesi

Görevinden uzaklaştırılan memurun görevden uzaklaştırma süresi içinde unvanının değiştirilip değiştirilemeyeceği hakkında...

Yargı Yoluyla İptal Edilen Disiplin Cezaları

Bu görüş, mahkeme kararları ile iptal edilen disiplin cezalarının özlük dosyasından nasıl silineceğine ilişkindir.

Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanan Memur Hakkında Yapılacak İşlem

Yaralama suçundan hakkında 4 ay hapis cezası verilen memurun cezasının denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infazı aşamasında ilgili hakkında hangi işlemin yapılacağı hakkında...

Görevden Uzaklaştırılan Memurun Göreve İadesi Halinde Maaş Kesintilerinin Geri Ödenmesi

İşlediği bir suçtan dolayı hakkında adli soruşturma yürütülen ve bu kapsamda görevden uzaklaştırılan memurun yargılanması neticesinde hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının verilmesi ve görevine iade edilmesi halinde görevden uzakl...

Din Hizmetleri Sınıfında Çalışanlarda Aranan Şartlardan Birinin Kaybedilmesi

Din hizmetleri sınıfında çalışanlarda aranan ortak nitelik şartını kaybetmesi gerekçesiyle görevine son verilen imam-hatip’in Devlet memuru olarak atanıp atanamayacağı hakkında...

Disiplin Soruşturmasına Geçmiş Hizmetlerdeki Çalışmanın Etkisi

Bu görüş, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu gereğince başlatılan disiplin soruşturması sürecinde, memurların geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmalarının olumlu olup olmadığına ilişkin değerlendirmenin hangi somut ölçüt ve belgelere dayandırılacağın...

Taksirle İşlenen Suç Nedeniyle Hüküm Giyen Memurun Cezanın İnfazından Sonra Göreve Başlatılması

Taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası alan memurun cezası infazı süresince memuriyetinin askıda olduğu, söz konusu cezanın infaz edilmesinden sonra tekrar göreve başlatılması gerektiği hakkında...

Kesintisiz 20 Gün Memuriyete Gelmeme

Bu görüş, kesintisiz olarak 20 gün boyunca işe gelmeyen memura 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125/E-d maddesi hükmü kapsamında Devlet memurluğundan çıkarma cezasının uygulanıp uygulanamayacağına ilişkindir.

Fenne Aykırı Rapor Aldığı Belirlenen Memura Uygulanacak İşlem

Hastalık raporunun başlama tarihi ile raporun fenne aykırı olduğu yönünde karar verilme tarihi arasında geçen süre için memur hakkında yapılacak işleme ilişkin...