Görüşler

  • Sıralama

Personele Verilen Yemek Bedelinin İndirim Konusu Yapılıp Yapılmayacağı

Bu Görüş; işçilere işyerinde yemek verilmeyip, yemeğin bir şirketten alınan kartlarla verilmesinde, yani bu kartlara yüklenen bedel ile yalnızca hazır tüketim ürünleri satın alınabilmesi durumunda bu yemek yardımının gelir vergisinden istisna olup ol...

Engellilik İndirimi Alan Çalışanın İlave Asgari Geçim İndiriminden Faydalanması

Bu Görüş; üçüncü derece engelli olarak çalışan işçinin almış olduğu ücretin engellilik indirimiyle birlikte ilave asgari geçim indiriminden yararlanıp yararlanamayacağınız hususundadır.

Kısa Çalışma Ödeneğine Asgari Geçim İndiriminin Uygulanmayacağı

Bu Görüş; kısa çalışma ödeneğinin gelir vergisinden istisna olması nedeniyle bu ödemeye asgari geçim indiriminin uygulanıp uygulanmayacağına ilişkindir.

Emekliliğe Teşvik Amacıyla Ücret Mahiyetinde Ödenen 7 Aylık Ücrete Engellilik İndiriminin Uygulanıp Uygulanmayacağı

Bu Görüş; ikinci derece engelli indiriminden yararlanan işçinin emekli olması karşılığında iş yerinin onun adına emeklilik teşviki olarak fazladan 7 aylık ücret ödemesi durumunda, söz konusu 7 aylık ücret ödemesine engellilik indiriminin uygulanıp uy...

Askerlik Borçlanmasının Diğer Ücret Gelirinden İndirim Yapılıp Yapılmayacağı

Bu Görüş; askerlik borçlanmasının diğer ücret gelirinden indirim yapılıp yapılmayacağına ilişkindir.

Fazla Çalışma Ücretinden Gelir Vergisi Tevkifatı Yapılıp Yapılmayacağı

Bu Görüş; fazla çalışma ücreti üzerinden gelir vergisi kesintisi yapılıp yapılmayacağı hususuna ilişkindir.

İşe Başlamadan Önce ÖdenenDoğum Borçlanması Primlerinin İndirim Konusu Olup Olamayacağı

Bu Görüş; doğum borçlanmasını ve ödemesini yapan çalışanınızın, doğum borçlanması ile ilgili olarak ödediği primlerin, ücret matrahından indirimini talep ettiğini belirterek, çalışmaya başlamadan önce yapılan ödemelerin gelir vergisi matrahının tespi...

Bayram İkramiyesinin Veraset ve İntikal Vergisinden İstisna Olup Olmadığı

Bu Görüş; işçinin sağlığında hak edip de alamadığı bayram ikramiyesinin mirasçılarına ödenebilmesi için veraset ve intikal vergisinden istisna olup olmadığı hususuna ilişkindir.

Mahalli İdare Birliğinin Üye Olan Belediyeden İşçi Temini

Bu görüş; birliklerin üyesi olan belediyelerin şirketlerinden doğrudan hizmet alımı yapıp yapamayacağına ilişkindir.

Nakdi Olarak Ödenen Yemek Ücretlerinde Damga Vergisi

Bu görüş; nakdi olarak ödenen yemek ücretleri için günlük 16,00 TL'nin altında kalan miktarın damga vergisine tabi olup olmadığına ilişkindir.