Görüşler

  • Sıralama

Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçen İşçilerin Vergi Matrahının Hesaplanması

Daha önce taşeron firmada çalışan işçilerden, 696 sayılı KHK uygulaması sonucu mahalli idare şirketine geçiş yapan işçilerin vergi matrahının sadece mahalli idare şirketinden aldığı ücretler dikkate alınarak mı hesaplanacağı, yoksa önceki şirketten e...

Belediye Şirketlerinde Çalışan İşçilere İlave Tediye Ödemesi Yapılıp Yapılmayacağı

Belediye Şirketlerinde Çalışan İşçilere İlave Tediye Ödemesi Yapılıp Yapılmayacağı konusunda, Bütçr ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün İçişleri Bakanlığına verdiği görüş.

Arşiv Araştırması Sonucu Gelmeyen İşçilerin Geçiş İşlemleri

Devlet Personel Başkanlığının 30.03.2018 tarihinde yayınladığı görüşünde, bizimde sürekli olarak tavsiye ettiğimiz şekilde arşiv araştırması sonucu gelmeyenlerin işlemlerinin yürütülmesi, arşiv araştırması sonucu olumsuz gelenlerin ise tazminatsız ol...

Mahalli İdare Şirketlerinde İstihdam Edilen İşçiler

Değişik Belediye şirketlerinde işçi statüsünde olup, 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı sözleşmeleri kapsamında belediye ve bağlı kuruluşlarında çalıştırılanlar ile şirketin destek ve i...

4/B Kapsamında İstihdam Edilen Sözleşmeli Personelin İş Güvenliği Uzmanı Olarak Görev Yapması

657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personelin iş güvenliği uzmanı olarak görev yapıp yapamayacağı hakkında...

Kızına Bakmakla Yükümlü Olduğuna Dair Aile Durum Bildirimi İle Beyanda Bulunan Ancak Boşandığına Dair Mahkeme Kararını İbraz Etmeyen Çalışanın Asgari Geçim İndiriminden Yararlanıp Yararlanmayacağı

Kızına Bakmakla Yükümlü Olduğuna Dair Aile Durum Bildirimi İle Beyanda Bulunan Ancak Boşandığına Dair Mahkeme Kararını İbraz Etmeyen Çalışanın Asgari Geçim İndiriminden Yararlanıp Yararlanmayacağı