Görüşler

  • Sıralama

İş Kazası Geçiren İşçiye Yapılan Para Yardımının Vergilendirilmesi

Bu Görüş; iş kazası geçiren işçiye yapılan para yardımının vergilendirilmesine ilişkindir.

Hizmet Alımı Özel Güvenlik Personelinin İdari Takibi

Bu Görüş; belediye şirketinde görev yapan özel güvenlik personelinin idari takibi, performans kontrolü, vardiyası vb. görevlerin kim tarafından yapılacağı hususuna ilişkindir.

Personele Verilen Yemek Bedelinin İndirim Konusu Yapılıp Yapılmayacağı

Bu Görüş; işçilere işyerinde yemek verilmeyip, yemeğin bir şirketten alınan kartlarla verilmesinde, yani bu kartlara yüklenen bedel ile yalnızca hazır tüketim ürünleri satın alınabilmesi durumunda bu yemek yardımının gelir vergisinden istisna olup ol...

Engellilik İndirimi Alan Çalışanın İlave Asgari Geçim İndiriminden Faydalanması

Bu Görüş; üçüncü derece engelli olarak çalışan işçinin almış olduğu ücretin engellilik indirimiyle birlikte ilave asgari geçim indiriminden yararlanıp yararlanamayacağınız hususundadır.

İşe Başlatmama Tazminatı Ödemesinde Damga Vergisine Tabi Olup Olmayacağı

Bu Görüş, işten ayrılan personelin arabulucu ile yapılan anlaşma gereği işe alınması gerektiği, şirketin personeli işe almak istememesi üzerine verilen tazminatın damga vergisine tabi olup olmayacağı hususuna ilişkindir.

Belediyelerde Geçici İşçi İstihdam Edilip Edilemeyeceği

Bu Görüş, belediyelerde geçici işçi istihdam edilip edilemeyeceğine ilişkindir.

Kısa Çalışma Ödeneğine Asgari Geçim İndiriminin Uygulanmayacağı

Bu Görüş; kısa çalışma ödeneğinin gelir vergisinden istisna olması nedeniyle bu ödemeye asgari geçim indiriminin uygulanıp uygulanmayacağına ilişkindir.

Emekliliğe Teşvik Amacıyla Ücret Mahiyetinde Ödenen 7 Aylık Ücrete Engellilik İndiriminin Uygulanıp Uygulanmayacağı

Bu Görüş; ikinci derece engelli indiriminden yararlanan işçinin emekli olması karşılığında iş yerinin onun adına emeklilik teşviki olarak fazladan 7 aylık ücret ödemesi durumunda, söz konusu 7 aylık ücret ödemesine engellilik indiriminin uygulanıp uy...

Askerlik Borçlanmasının Diğer Ücret Gelirinden İndirim Yapılıp Yapılmayacağı

Bu Görüş; askerlik borçlanmasının diğer ücret gelirinden indirim yapılıp yapılmayacağına ilişkindir.

Fazla Çalışma Ücretinden Gelir Vergisi Tevkifatı Yapılıp Yapılmayacağı

Bu Görüş; fazla çalışma ücreti üzerinden gelir vergisi kesintisi yapılıp yapılmayacağı hususuna ilişkindir.