Kurul Kararları

  • Sıralama

Sürekli İşçilerin Meslek Kodu ve Özlük Haklarının Bildirilmesi

Bu Karar, Sürekli işçi konumunda olan çalışanların meslek kodlarının bildirilmesine ilişkindir.

Memurun Emekli İkramiyesine İşçi Olarak Çalıştığı Dönemin Katılması

Bu Karar, 6 ay 22 gün sözleşmeli olarak çalışan memurun emekli ikramiyesinin hesabında, sözleşmeli olarak çalıştığı dönemin katılmasına ilişkindir.

Sürekli İşçi Kadrosuna Geçmek İsteyen İşçinin Sözlü Sınav Sonucuna İtirazı

Bu Karar, sürekli işçi kadrosuna geçmek isteyen başvuranın başarısız sayıldığı sözlü sınavın iptali hakkındadır.

30 Yıl Üzeri Emekli İkramiyesinin Hesabı

Bu Karar, eksik ödenen 30 yıl üzeri emekli ikramiyesinin ödenmesini ve hizmet yılının, hizmet belgesinde göreve başlama ve görevden ayrılma tarihleri dikkate alınarak hesaplanmasına ilişkindir.

Ücretsiz Seyahat Kartı Bulunan Engelli Vatandaşların Yol Yardım Parasını Nakdi Alıp Alamayacağı

Bu Karar, engelli olması sebebiyle ücretsiz seyahat kartı bulunan işçinin, işveren tarafından yapılan yol yardımının ayni olarak değil nakdi olarak yapılıp yapılamayacağına ilişkindir.

Makinist Olarak Çalışan İşçinin Göreve Devamı İçin Mesleki Yeterlilik Belgesi Alma Zorunluluğu

Bu Karar, 12/06/2013 tarihinden bu yana bir kamu şirketinde makinist olarak çalışan işçinin, mesleğine devam edebilmesi için ilgili kanun ve yönetmelikler gereği 28/09/2018 tarihine kadar mesleki yeterlilik belgesi alma zorunluluğunun getirildiğini,...

Sürekli İşçi Kadrosundaki İşçinin Başka Yere Nakli

Bu Karar, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçiş yapan işçinin yer değişikliğinin yapılıp yapılamayacağına ilişkindir.

İstifa Etmek Zorunda Kalan Personelin İşçilik Alacakları

Bu Karar, çalıştığı kurumda yıllık izin kullanamama, maaşların süresinde yatırılmaması, amirlerinin tavrından dolayı istifa etmek zorunda kalan personelin işçilik alacaklarının (kıdem tazminatı, kullanılmayan izin ücretleri, ihbar tazminatı vb. ) öde...

Aynı İş Yerinde Çalışan İşçiler Arasındaki Ücret Dengesizliği

Bu Karar, aynı iş yerinde çalışan işçiler arasındaki ücret dengesizliğinin giderilmesi ve meydana gelen farkın yasal faizi ile ödenip ödenmeyeceğine ilişkindir.

Sürekli İşçi Kadrosunda Çalıştırılma Talebi

Bu Karar, 10 yıldır taşeron şirket bünyesinde çalıştığını ifade eden ve eski hükümlü olduğu gerekçesiyle 696 sayılı KHK kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçişi yapılmayan işçinin, sürekli işçi karosuna geçişinin yapılmasını talep etmesi üzerine veri...