Norm Kadro

  • Sıralama

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü Birimlerinin Yetki Dağılımı

Bu görüş; İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili belediye birimleri arasında (Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü – Zabıta Müdürlüğü) yetki dağılımının nasıl yapılması gerektiğine ilişkindir.

Belediye Şirketlerine İşçi Alımında Yapılacak İş ve İşlemlerin Hangi Birim Üzerinden Yürütüleceği

Bu Görüş; belediye şirketlerine personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı kapsamında işçi alımında Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması işlemlerinin hangi birim tarafından yürütüleceği hakkındadır.

Zabıtanın Denetim Faaliyetleri ile Yasal İşlem Uygulama Yetkilerinin Yerel Hizmetler Müdürlüğünün Görevleri Arasına Alınıp Alınamayacağı

Bu Görüş; zabıtanın görev ve yetkileri arasında sayılan denetim faaliyetleri ile yasal işlem uygulama yetkisi hakkındadır.