Sendikal Haklar

  • Sıralama

Seçimlerde Aday Olacak Sendika Temsilcileri

Bu Görüş, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu çerçevesinde sendika yönetim, denetim, disiplin kurullarında görev yapan personelin genel ve mahalli seçimlerde aday olması ve seçilememesi halinde daha önce sendikada ifa et...

Sendika Üyeliği

Bu Görüş, fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurulu üyelerinin sendika üyesi olamayacaklarına dair Başkanlığın görüşünün ilgi (a) yargı kararı da göz önünde bulundurularak yeniden değerlendirilmesi hususuna ilişkindir.

Aylıksız İzne Ayrılan Kamu Görevlisinin Kendi Talebiyle Sendika Üyelik Ödentisinin Yatırılıp Yatırılamayacağı, Yatırılırsa Sayımlarda Dikkate Alınıp Alınamayacağı

ÖZET: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108 inci maddesine Göre Aylıksız İzne Ayrılan Kamu Görevlisinin Kendi Talebiyle Sendika Üyelik Ödentisinin Yatırılıp Yatırılamayacağı, Yatırılırsa Sayımlarda Dikkate Alınıp Alınamayacağına Dair