Sözleşmeli Personel

  • Sıralama

Sözleşmeli Personelin Ücretlerine Uygulanacak Gelir Vergisi İstisnası

Bu görüş, 5393 sayılı Kanuna tabi olarak istihdam elde edilen sözleşmeli personelin ücretlerine uygulanacak gelir vergisi istisnasına ilişkindir.

Sözleşmeli Personel İstihdamı Hakkında

Bu görüş; sözleşmeli personel ücret tespiti, vergi kesintisi ve ücretlerin hangi tarihlerde ödeneceğine ilişkindir.

Sözleşmeli Personel Aile Yardımı

Bu görüş; sözleşmeli personele aile yardımı ödenmesi gerektiği hususuna ilişkindir.

Maden Mühendisinin Kısmi Zamanlı Olarak Çalıştırılıp Çalıştırılamayacağı

Bu Görüş; tam zamanlı sözleşmeli mühendisin (maden mühendisi) kısmi zamanlı olarak çalıştırılıp çalıştırılamayacağı hususuna ilişkindir.

Sözleşmeli Personelin Atama ve Ücretini Belirleme Yetkisi

Bu Görüş, özleşmeli personelin sayı ve unvan bazında atama yetkisinin Belediye başkanına ait olduğu, bunların ücretlerinin belirlenmesinde ise belediye meclisinin yetkili olduğu hususuna ilişkindir.

Mevcut Sözleşmeli Personelin Sözleşmelerinin Yenilenmesinde Personel Gider Oranı

Bu Görüş; mevcut sözleşmeli personelin sözleşmelerinin yenilenmesi hususunun yeni personel alımı olarak görülemeyeceğinden, personel gider oranının aşılması durumunda sözleşmeli personelin sözleşmelerinin yenilenmesi gerektiği hususuna ilişkindir.

Uluslararası İlişkiler ve İşletme Mezunu Olanların Hangi Unvanlarda Sözleşmeli Çalıştırılabileceği

Bu Görüş; üniversitelerin “uluslararası ilişkiler” ve “işletme” lisans programından mezun olanların, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesine göre hangi unvanlarda sözleşmeli personel olarak çalıştırılabileceğine ilişkindir.

Sözleşmeli Personel İçin Disiplin Yönetmeliği Düzenlenip Düzenlenemeyeceği

Bu görüş, 5393 sayılı Belediye Kanunu'na göre istihdam edilen sözleşmeli personele uygulanmak üzere disiplin yönetmeliği düzenlenip düzenlenemeyeceğine ilişkindir.

Ekonomist Kadrosunda Sözleşmeli Personel Çalıştırılması

İşletme mezunlarının ekonomist kadrosunda istihdam edilip edilemeyeceğine ilişkindir.

Sözleşmeli Personele Ödenecek Ücretin Belirlenmesi

Bu Görüş; sözleşmeli personele ödenecek ücretin belirlenmesi hakkındadır.