Sözleşmeli Personel

  • Sıralama

Ekonomist Kadrosunda Sözleşmeli Personel Çalıştırılması

İşletme mezunlarının ekonomist kadrosunda istihdam edilip edilemeyeceğine ilişkindir.

Sözleşmeli Personele Ödenecek Ücretin Belirlenmesi

Bu Görüş; sözleşmeli personele ödenecek ücretin belirlenmesi hakkındadır.

Genelge Öncesi İstihdam Edilen Sözleşmeli Personelin Atanması

Bu Görüş, 2020/2 Sayılı Genelge öncesi istihdam edilen sözleşmeli personelin Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelikte yer alan nitelikler dikkate alınarak atanmasının mevzuata uygun olup olmadığ...

Sözleşmeli Personel Hakkındaki Mahkeme Kararının Uygulanması

Bu görüş, covid-19 nedeniyle ertelenen belediye meclis toplantısı yapılamaması karşısında, yargı kararı ile dönen sözleşmeli personelin ücretinin nasıl belirleneceğine ilişkindir.

Sözleşmeli Personele Ödenecek Ücretin Unsurları

Bu Görüş, belediyede istihdam edilen sözleşmeli personele ödenecek ücretin belirlenmesine ilişkindir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4/B maddesine Göre İstihdam Edilen Sözleşmeli Personelin Başka Bir Kurumda Görevlendirilmesine İlişkin

ÖZET: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4/B maddesine Göre İstihdam Edilen Sözleşmeli Personelin Başka Bir Kurumda Görevlendirilmesine İlişkin