Sözleşmeli Personel

  • Sıralama

Maden Mühendisinin Kısmi Zamanlı Olarak Çalıştırılıp Çalıştırılamayacağı

Bu Görüş; tam zamanlı sözleşmeli mühendisin (maden mühendisi) kısmi zamanlı olarak çalıştırılıp çalıştırılamayacağı hususuna ilişkindir.

Sözleşmeli Personelin Atama ve Ücretini Belirleme Yetkisi

Bu Görüş, özleşmeli personelin sayı ve unvan bazında atama yetkisinin Belediye başkanına ait olduğu, bunların ücretlerinin belirlenmesinde ise belediye meclisinin yetkili olduğu hususuna ilişkindir.

Mevcut Sözleşmeli Personelin Sözleşmelerinin Yenilenmesinde Personel Gider Oranı

Bu Görüş; mevcut sözleşmeli personelin sözleşmelerinin yenilenmesi hususunun yeni personel alımı olarak görülemeyeceğinden, personel gider oranının aşılması durumunda sözleşmeli personelin sözleşmelerinin yenilenmesi gerektiği hususuna ilişkindir.

Uluslararası İlişkiler ve İşletme Mezunu Olanların Hangi Unvanlarda Sözleşmeli Çalıştırılabileceği

Bu Görüş; üniversitelerin “uluslararası ilişkiler” ve “işletme” lisans programından mezun olanların, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesine göre hangi unvanlarda sözleşmeli personel olarak çalıştırılabileceğine ilişkindir.

Ekonomist Kadrosunda Sözleşmeli Personel Çalıştırılması

İşletme mezunlarının ekonomist kadrosunda istihdam edilip edilemeyeceğine ilişkindir.

Sözleşmeli Personele Ödenecek Ücretin Belirlenmesi

Bu Görüş; sözleşmeli personele ödenecek ücretin belirlenmesi hakkındadır.

Genelge Öncesi İstihdam Edilen Sözleşmeli Personelin Atanması

Bu Görüş, 2020/2 Sayılı Genelge öncesi istihdam edilen sözleşmeli personelin Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelikte yer alan nitelikler dikkate alınarak atanmasının mevzuata uygun olup olmadığ...

Sözleşmeli Personel Hakkındaki Mahkeme Kararının Uygulanması

Bu görüş, covid-19 nedeniyle ertelenen belediye meclis toplantısı yapılamaması karşısında, yargı kararı ile dönen sözleşmeli personelin ücretinin nasıl belirleneceğine ilişkindir.

Sözleşmeli Personele Ödenecek Ücretin Unsurları

Bu Görüş, belediyede istihdam edilen sözleşmeli personele ödenecek ücretin belirlenmesine ilişkindir.