Uluslararası Sözleşmeler

  • Sıralama

İş Sağlığı ve Güvenliğini Geliştirme Çerçeve Sözleşmesi (187 sayılı)

İş sağlığı ve güvenliğini geliştirme çerçeve sözleşmesi (187 sayılı)

Kötü Şartlardaki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması Ve Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Acil Önlemler Hakkında 182 Sayılı Sözleşme

Kötü şartlardaki çocuk işçiliğinin yasaklanması ve ortadan kaldırılmasına ilişkin acil önlemler hakkında 182 sayılı sözleşme

Sakatların Mesleki Rehabilitasyon Ve İstihdamı Hakkında 159 Sayılı Ilo Sözleşmesi

Sakatların mesleki rehabilitasyon ve istihdamı hakkında 159 sayılı ılo sözleşmesi

Hizmet İlişkisine İşveren Tarafından Son Verilmesi Hakkında Sözleşme

Hizmet ilişkisine işveren tarafından son verilmesi hakkında sözleşme

Kamu Kesiminde Çalışma İlişkileri Sözleşmesi (151 Nolu Sözleşme)

Kamu kesiminde çalışma ilişkileri sözleşmesi (151 Nolu Sözleşme)

Kamu Hizmetinde Örgütlenme Hakkının Korunması Ve İstihdam Koşullarının Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin Sözleşme

Kamu hizmetinde örgütlenme hakkının korunması ve istihdam koşullarının belirlenmesi yöntemlerine ilişkin sözleşme

Uluslararası Çalışma Normları Uygulamasının Geliştirilmesinde Üçlü Danışmaya İlişkin 144 Sayılı Sözleşme

Uluslararası çalışma normları uygulamasının geliştirilmesinde üçlü danışmaya ilişkin 144 sayılı sözleşme

İnsan Kaynaklarının Değerlendirilmesinde Mesleki Eğitim Ve Yönlendirmenin Yeri Hakkında 142 Sayılı Sözleşme

İnsan kaynaklarının değerlendirilmesinde mesleki eğitim ve yönlendirmenin yeri hakkında 142 sayılı sözleşme

İstihdama Kabulde Asgari Yaşa İlişkin 138 Sayılı Sözleşme

İstihdama kabulde asgari yaşa ilişkin 138 sayılı sözleşme

Yeraltı Madenlerinde İşe Alınmada Asgari Yaş Hakkında 123 Sayılı Sözleşme

Yeraltı madenlerinde işe alınmada asgari yaş hakkında 123 sayılı sözleşme