Kayadan Oyma Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esaslarına Dair Yönetmelik

  • Mevzuat Tarihi18.10.2017
  • KurumÇevre ve Şehircilik Bakanlığı

Bu Yönetmelik; doğal kayaların oyulması suretiyle teşkil edilecek yapıların, yeterli bir güvenlikle tasarımına ve yapımına ilişkin yöntem, kural ve koşullara dair usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; tüm kayaç türlerinde inşa edilecek kayadan oyma yapılar ile taşıyıcı formu değiştirilecek veya performansı değerlendirilip güçlendirilecek mevcut kayadan oyma yapıları kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname


Yorumlar