Köy Eğitmen Kurslariyle İlk Öğretmen Okullarının İdaresine Dair Kanun

  • Mevzuat Tarihi07.07.1939
  • KurumTBMM

Öğretmen yetiştirilmek üzere Maarif Vekilliğince köylerde açılmış ve açılacak öğretmen okullariyle Maarif ve Ziraat Vekilliklerince köy eğitmeni yetiştirilmek maksadiyle 3238 sayılı kanuna göre açılan eğitmen kursları ihtiyaçlarına kifayet edecek miktarda Maarif Vekilinin talebi üzerine tahsis edilecek Devlete ait tarla, çiftlik, bağ ve bahçe vesaire gibi arazi İcra Vekilleri Heyetince kararlaştırılacak esaslar dairesinde tefrik ve tesbit olunur.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili İçerikler

Not: Buradaki içerikler, sistemde yer alan içeriklerin sadece küçük bir kısmını kapsamaktadır. Tamamının burada yer alması için çalışmalar devam etmektedir.


Yorumlar