3704 Numaralı Kanuna Tevfikan Köy Öğretmen Okulları İle Köy Eğitmen Kurslarına Tahsis Edilecek Arazi Talimatnamesi

  • Mevzuat Tarihi09.03.1940
  • KurumBakanlar Kurulu

Devletin hususi mülkiyetindeki gayri menkullerle, hüküm ve tasarrufu altındaki topraklardan umumun istifadesine veyahud resmi dairelere tahsis ve usulüne tevfikan yerli halka veyahud muhacirlere tevzi olunmamış bulunanları ihtiyaç nisbetinde, açılmış ve açılacak olan eğitmen ve öğretmen okullarile kurslarına aşağıdaki maddelerle tesbit olunan şartlar dairesinde tahsis olunur.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Köy Eğitmen Kurslariyle İlk Öğretmen Okullarının İdaresine Dair Kanun


Yorumlar