Kurumlar Vergisi Kanunu

  • Mevzuat Tarihi13.06.2006
  • KurumTBMM

13/6/2006 tarih ve 5520 sayılı bu Kanun'da gelir vergisinin konusuna giren gelir unsurlarından oluşan kurum kazançları kurumlar vergisine tabidir ve bu kurumlar sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadi kamu kuruluşları, dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler, iş ortaklıklarıdır.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili İçerikler

Not: Buradaki içerikler, sistemde yer alan içeriklerin sadece küçük bir kısmını kapsamaktadır. Tamamının burada yer alması için çalışmalar devam etmektedir.


Yorumlar