Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi30.05.2019
  • KurumMilli Eğitim Bakanlığı

Bu Yönetmelik, yurt içinde milletlerarası ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki özel öğretim kurumları ve büyükelçilikler tarafından açılmış okullar ile yurt içi ve yurt dışındaki ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarından alınan öğrenim belgesi ve diplomaların denklik işlemlerinde uyulacak usul ve esasları belirlemek amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

İlköğretim ve Eğitim Kanunu


Yorumlar