Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi02.02.2019
  • KurumSanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Bu Yönetmelik, organize sanayi bölgelerinin yer seçimi işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; gerekli iş ve işlemleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu


Yorumlar