Sığır Karkasının Sınıflandırılmasına Dair Yönetmelik

  • Mevzuat Tarihi12.12.2020
  • KurumTarım ve Orman Bakanlığı

Bu Yönetmelik; sığır karkasları için sınıflandırma ölçütlerinin belirlenmesi, uygulanması, denetlenmesi ve pazar fiyatlarının raporlanmasına ilişkin kuralları düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup, sığır karkasları için belirlenen sınıflandırma ölçütleri ile sınıflandırma ölçütlerinin uygulanması, denetlenmesi ve pazar fiyatlarının raporlanmasına ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu


Yorumlar