Devredilen İşçilerin Sendikal Hakları

  • 09.07.2014 A*** ***
  • ********* ****** Toroslar Belediyesi

Soru

6360 Sayılı Yasa ile Belediyemiz sınırları İlçe mülki idare sınırları olmuş ve 5 belde ve köyler mahalleye dönüştürülmüştür. Bu yasa ile 4 beldenin personeli ve bir köy tüzel kişiliği bünyesinde çalışan personel Belediyemize devroluşlardır. Bağlanan belediyelerden Güzelyayla Belediyesi (01/01/2014 tarihinden geçerli 1 yıl, Belediye İş Sendikası) ve Arslanköy Belediyesi (31/12/2014 tarihine kadar) Toplu Sözleşmeye tabi çalıştırılmaktadır. Yine bağlanan Belediye personelinden; Ayvagediği ve Soğucak Belediyesi personeli ise Bireysel İş Sözleşmesi yapmışlardır. 6360 Sayılı Yasanın Geçici 1. Maddesinin 10. Fıkrası; ”Devredilen veya nakledilen personellerin ücret ile diğer mali ve sosyal hakları; toplu iş sözleşmesi bulunan işçiler bakımından yenileri düzenleninceye kadar devir ve nakil işleminden önce tabi oldukları Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine göre, Toplu İş Sözleşmesi olmayan işçiler bakımından 2012 Eylül ayında geçerli olan Bireysel İş Sözleşmesi hükümlerine göre belirlenir. .” denmektedir. Belediyemizde yetkili sendika Belediye – İş Sendikasıdır. Devrolan personelden 20 tanesi Belediye İş Sendikası üyesi olmuş, 6 işçi ise Dayanışma ücreti ödemek suretiyle Genel İş Sendikasının üyesidir. 6360 Sayılı Yasa ile Devrolan Personelin Toplu İş Sözleşmesine taraf olmasına veya Dayanışma ücreti ödemesine rağmen; diğer işçilerimizde olduğu gibi Toplu İş Sözleşmesi hükümlerinden faydalanıp faydalanamayacakları konusunda 6360 sayılı yasanın geçici 1. Maddesinin 10. Fıkrasının uygulamasında tereddütlerin giderilmesi için tarafımıza görüş bildirilmesini rica ederiz.

Cevap

Yetkisiz Erişim!


Bu içeriği görüntüleme yetkiniz bulunmamaktadır. Sitemizde yer alan içeriklerin tamamına sınırsız erişim ile ilgili bilgi almak ve sınırsız erişim hakkına sahip bir üyelik paketine geçiş yapmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Ara: +90 (312) 473 84 23

mts@mevzuattakip.com.tr

Cevaplayan: MTS Yayın Kurulu

Yorumlar