Toplu Sözleşme

  • Sıralama

Sendika Üyesi Olmayan İşçiye Sendika İkramiyesi Ödenmesi Hk.

Selam hocam, 3 ayda bir ödenmesi gereken toplu iş sözleşmesi ikramiyesi sendika üyesi olmayan ve dayanışma aidatı kesilen personele de 3 ayda bir ödenir mi?

Toplu İş Sözleşmesi Görüşmelerine Katılacaklar Hk.

Hocam iyi çalışmalar. 2020 yılı için Belediyemizce Toplu İş sözleşmesi yapılacaktır. Belediye adına işveren veya işveren vekili olarak toplu görüşmeye kimler katılabilir? Ayrıca Toplu İş Sözleşmesi için İşveren veya işveren vekili olarak kaç kişinin...

Şirket İşçileri Toplu İş Sözleşmesi

Sayın Hocam Merhaba, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan, 375 sayılı kanun hükmünde kararnamenin geçici 24. maddesi uyarınca işçi statüsüne geçirilen işçilerin ücret ile diğer mali ve sosyal haklarının b...

Belediye Şirketinin TİS İmzalaması Hk.

Taşeron işçi olarak çalışmakta iken 696 sayılı KHK ile belediyemiz şirketine alınan işçiler belediye iş sendikasına kurumumuz bilgisi olmadan üye olmuşlardır. Şimdiye kadar 696 sayılı KHK ekinde yayınlanan sözleşme hükümleri uygulanmakta idi. İşçiler...

Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi ve Toplu İş Sözleşmesinde Karar ve İmza Yetkisi Hk.

Sayın Hocam, Sosyal Denge Sözleşmesi ve Toplu İş Sözleşmelerinin imzalanmasında Belediye Başkanının Belediye Meclisinden yetki almasına gerek var mı? Teşekkür ederim.

Kısmi Süreli İşçinin Sendika Üyeliği

Değerli Hocam; Haftanın belli günleri saat ücreti karşılığı (haftalık 5-8 saat arası) yarı zamanlı olarak çalışan işçiler sendikaya üye olabilir mi? Ve bu şekilde üye olan yarı zamanlı işçiler sendikanın alacağı yetki tespitindeki yasal sayının tespi...

İşçi Ücretlerine Enflasyon Oranında Zam Uygulaması

Hocam hayırlı günler, Belediyemiz ile işçi sendikası arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesinin ücret zammı maddesinde "31.12.2018 tarihi itibariyle almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine 2018 yılı TÜFE enflasyon oranında zam yapılacaktır" dendiğ...

Şirket İşçisi İkramiyesi

Taşeron işçiler ile 14.06.2018 tarihinde 375 sayılı Kararnamenin 24. maddesi gereği Toplu Sözleşme Yapıldı. Sözleşmede EKİM ve NİSAN ayında 5 günlük ikramiye yani 10 gün verilir denilmektedir Taşeron işçilere ekim ayında verilecek 5 günlük ikramiyeni...

Taşeron işçi Ücretleri Hk.

Hocam iyi çalışmalar dilerim. Belediyelerde kadroya geçen taşeron işçiler mevcut sözleşmeleri haricinde ikramiye, yol parası, yemek parası adı altında, veya benzeri ücret ödenebilir'mi? Teşekkürler.

Toplu iş sözleşmesinde değişiklik ve ek protokolle ücret artışı hk.

Sayın hocam işçiler ile 2 yıllık süre ile yapılan toplu sözleşmeye daha sonra taraf sendika ile yapılan bir ek protokol ile bazı işçiler lehine ücret artışına gidilebilir mi? yoksa yapılacak artış diğer bütün işçilere de uygulanmak zorunda mıdır. Örn...