Toplu Sözleşme

  • Sıralama

Belediye Şirketinin TİS İmzalaması Hk.

Taşeron işçi olarak çalışmakta iken 696 sayılı KHK ile belediyemiz şirketine alınan işçiler belediye iş sendikasına kurumumuz bilgisi olmadan üye olmuşlardır. Şimdiye kadar 696 sayılı KHK ekinde yayınlanan sözleşme hükümleri uygulanmakta idi. İşçiler...

Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi ve Toplu İş Sözleşmesinde Karar ve İmza Yetkisi Hk.

Sayın Hocam, Sosyal Denge Sözleşmesi ve Toplu İş Sözleşmelerinin imzalanmasında Belediye Başkanının Belediye Meclisinden yetki almasına gerek var mı? Teşekkür ederim.

Kısmi Süreli İşçinin Sendika Üyeliği

Değerli Hocam; Haftanın belli günleri saat ücreti karşılığı (haftalık 5-8 saat arası) yarı zamanlı olarak çalışan işçiler sendikaya üye olabilir mi? Ve bu şekilde üye olan yarı zamanlı işçiler sendikanın alacağı yetki tespitindeki yasal sayının tespi...

İşçi Ücretlerine Enflasyon Oranında Zam Uygulaması

Hocam hayırlı günler, Belediyemiz ile işçi sendikası arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesinin ücret zammı maddesinde "31.12.2018 tarihi itibariyle almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine 2018 yılı TÜFE enflasyon oranında zam yapılacaktır" dendiğ...

Şirket İşçisi İkramiyesi

Taşeron işçiler ile 14.06.2018 tarihinde 375 sayılı Kararnamenin 24. maddesi gereği Toplu Sözleşme Yapıldı. Sözleşmede EKİM ve NİSAN ayında 5 günlük ikramiye yani 10 gün verilir denilmektedir Taşeron işçilere ekim ayında verilecek 5 günlük ikramiyeni...

Taşeron işçi Ücretleri Hk.

Hocam iyi çalışmalar dilerim. Belediyelerde kadroya geçen taşeron işçiler mevcut sözleşmeleri haricinde ikramiye, yol parası, yemek parası adı altında, veya benzeri ücret ödenebilir'mi? Teşekkürler.

Toplu iş sözleşmesinde değişiklik ve ek protokolle ücret artışı hk.

Sayın hocam işçiler ile 2 yıllık süre ile yapılan toplu sözleşmeye daha sonra taraf sendika ile yapılan bir ek protokol ile bazı işçiler lehine ücret artışına gidilebilir mi? yoksa yapılacak artış diğer bütün işçilere de uygulanmak zorunda mıdır. Örn...

Sözleşme Feshi

Taşeron kadrosu çıkmadan önceye ait yüklenici firma ile Hizmet iş sendikası arasında anlaşmaya varılmamış olup, İşçi sendikasınca Yüksek Hakem Kurulu"na intikal ettirilmiş toplu iş sözleşmesi gereğince hakem kurulu kararı gereğince verilen bazı...

Sendikadan istifa eden işçinin ücreti

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında personel çalıştırmaya dayalı hizmet alım ihalesi ile çalışan taşeron personel 25.03.2018 tarihinde e-devlet üzerinden yetkili sendikadan istifa etmiştir. Personelin 01.03.2018-31.03.2018 tarih aralığı için hes...

Sendika ek sözleşme

Selam hocam belediyemiz 1.1.2017-31.12.2018 yılları arasında yapılan sözleşmeye ek protokol ile iyileştirme işçilere ek ikramiye yevmiye artışı yapılabilir mi?