Geçici İşçi Kıdem Tazminatı Hk.

  • 13.04.2021 T*** E***
  • ********* ****** Çamlıyayla Belediyesi

Soru

Sayın hocam, Belediyemizde aynı iş yerinde geçici işçi olarak 2014 yılında 105 gün 2016 yılında 166 gün 2017 yılında 179 gün çalışan işçinin toplam 450 gün hizmeti bulunmaktadır. (İşten çıkış kodu 19) Bu işçiye 6 aydan az çalıştığı için kıdem tazminatı ödenir mi?

Cevap

1475 sayılı İş Kanunun 14. maddesi gereğince; kıdem tazminatına hak kazanmak için en az bir yıl çalışmak gerekmektedir. Ancak, devamlılık arz eden mevsimlik işlerde işçinin kıdem tazminatına hak kazanacağına yönelik içtihatlar söz konusudur.  

Yargıtay 22. Hukuk Dairesinin 07.11.2012 tarih ve E:2012/4883, K:2012/24508 sayılı Kararında; tek bir mevsim için yapılmış belirli iş sözleşmesinin, mevsimin bitimi ile kendiliğinden sona ereceği ve bu durumda işçinin ihbar ve kıdem tazminatına hak kazanamayacağı; buna karşılık, işçi ile işveren arasında mevsimlik bir işte belirli süreli iş sözleşmesi yapılmış ve izleyen yıllarda da zincirleme mevsimlik iş sözleşmelerle çalışılmışsa, iş sözleşmesinin belirsiz süreli nitelik kazanacağı, bu durumda işçinin ihbar ve kıdem tazminatına hak kazanacağı, yönünde hüküm kurulmuştur.

Buna göre, Belediyelerdeki geçici işçilerde her yıl 5 ay 29 gün çalıştırılsa da bir devamlılık söz konusu olduğundan, kıdem tazminatına hak kazanacakları kanaatindeyiz.

Cevaplayan: MTS Yayın Kurulu

İlgili Kanun

İş Kanunu (1475)


Yorumlar