Taşınır Mal Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi18.01.2007
  • KurumBakanlar Kurulu

Bu Yönetmelik; kaynağına ve edinme yöntemine bakılmaksızın kamu idarelerine ait taşınır malların kaydı, muhafazası ve kullanımı ile yönetim hesabının verilmesi, merkez ve taşrada taşınır yönetim sorumlularıyla bunlar adına görev yapacak olanların belirlenmesi ve kamu idareleri arasında taşınırların bedelsiz devri ile tahsisine ilişkin esas ve usulleri belirlemek amacıyla düzenlenmiş olup; genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerini ve bunlara ait taşınır malları kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu


Yorumlar