Türkiye Ürün İhtisas Borsasında Aracılık Faaliyetleri ile Aracıların Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik

  • Mevzuat Tarihi20.04.2019
  • KurumTicaret Bakanlığı

Bu Yönetmelik; Borsada faaliyet gösteren aracıların yetkilendirilmesi, faaliyetleri, gözetimi ve denetimine dair usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup, elektronik ürün senedi ve elektronik ürün senetlerine dayalı vadeli işlem sözleşmelerinin Borsada alım satımına aracılık edilmesi, aracıların yetkilendirilmesi, bu yetkinin askıya alınması ve iptali, aracıların gözetim ve denetimi ile aracılık hizmetlerine dair diğer işlemleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu


Yorumlar