Ulaştırma Hizmetleri Denetim Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi03.06.2021
  • KurumUlaştırma ve Altyapı Bakanlığı

Bu Yönetmelik; karayoluyla yapılan ulaştırma hizmetleri alanında gerçekleştirilecek faaliyetlerin denetimlerine ilişkin usul ve esaslar ile denetim yapacak personelin niteliklerini, görevlerini, yetkilerini, sorumluluklarını ve yükümlülüklerini düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup, 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 35 inci ve 65/A maddeleri, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ulaştırma ve Altyapı Alanına İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 477 nci ve 497 nci maddeleri kapsamında yapılacak denetimlere ilişkin usul ve esaslar ile yürütülecek iş ve işlemleri, bu Yönetmelik kapsamında denetim yapan görevlilerin görev, yetki, sorumluluk, yükümlülük ve niteliklerini, idari para cezası karar tutanaklarının düzenlenmesinde ve takibinde uygulanacak usul ve esasları, ihlal tespit tutanakları ve verilecek uyarmalara ilişkin usul ve esasları kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Karayolu Taşıma Kanunu


Yorumlar