Üniversitelerarası Kurul Yönetim Kurulunun Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

  • Mevzuat Tarihi23.05.2019
  • KurumYükseköğretim Kurulu

Bu Yönetmelik, Üniversitelerarası Kurul Yönetim Kurulunun görev ve çalışmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar