Abdullah Gül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi07.05.2018
  • KurumAbdullah Gül Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Abdullah Gül Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü programlara öğrenci kabul ve kayıt işlemleri ile eğitim-öğretim ve sınavlarla ilgili esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Abdullah Gül Üniversitesinde yürütülen tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar