Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi İhale Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi24.02.2020
  • KurumAcıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversites...

Bu Yönetmelik; Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesinin, mal ve hizmet alım satımları, yapım, taşınmaz alım-satım, kiralama, kiraya verme, trampa, sınırlı ayni hak tesisi gibi işlemlerinin ihaleleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile uluslararası kuruluşların araştırma ve geliştirme projeleri için sağladıkları fonlar çerçevesinde yapılacak mal/hizmet alımlarında uygulanacak usul ve esasları belirtmek amacıyla hazırlanmıştır.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar