Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi10.04.2017
  • KurumAdana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ön lisans ve lisans programlarındaki kayıtlar, eğitim-öğretim, sınav ve değerlendirmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bünyesindeki fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında yürütülen kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar