Adıyaman Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi01.06.2020
  • KurumAdıyaman Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Adıyaman Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yayınlanmış olup; Adıyaman Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar