Adıyaman Üniversitesi Tıbbi Aromatik Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi25.02.2020
  • KurumAdıyaman Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Adıyaman Üniversitesi Tıbbi Aromatik Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Adıyaman Üniversitesi Tıbbi Aromatik Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar