Afyon Kocatepe Üniversitesi Su Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi10.03.2020
  • KurumAfyon Kocatepe Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Afyon Kocatepe Üniversitesi Su Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Afyon Kocatepe Üniversitesi Su Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar