Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi22.11.2018
  • KurumAfyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversi...

Bu Yönetmelik; Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyetlerine, yönetimine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar