Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi09.03.2020
  • KurumAğrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyetlerine ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar