Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi11.03.2019
  • KurumAğrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar