Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi12.11.2018
  • KurumAkdeniz Üniversitesi

Bu Yönetmelik, Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, çalışma alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar