Akdeniz Üniversitesi İntegratif Tıp Yöntemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi25.11.2019
  • KurumAkdeniz Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Akdeniz Üniversitesi İntegratif Tıp Yöntemleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Akdeniz Üniversitesi İntegratif Tıp Yöntemleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar